ชีวะ ม.4-6

Sort By:
Sale!
1,200.00 ฿ 690.00 ฿
Sale!
980.00 ฿ 550.00 ฿
Sale!
700.00 ฿ 220.00 ฿
70.00 ฿
140.00 ฿
240.00 ฿
200.00 ฿
Sale!
980.00 ฿ 790.00 ฿
Sale!
770.00 ฿ 690.00 ฿
Sale!
690.00 ฿ 590.00 ฿
Sale!
1,150.00 ฿ 790.00 ฿
Sale!
1,150.00 ฿ 840.00 ฿
Sale!
1,200.00 ฿ 690.00 ฿
Sale!
980.00 ฿ 550.00 ฿
Sale!
700.00 ฿ 220.00 ฿
สำหรับน้องๆ ม.1-6 ใช้ได้ทุกระดับชั้น รวม tense ทั้งหมด 12 tenses เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

เรียนมาเป็นปีไม่รู้เรื่อง จำไม่ได้ ชีทพี่ช่วยได้ 100%  4 หน้า 70 บาท แนะนำ!!

70.00 ฿
สำหรับน้องๆ ม.1-6  ใช้ได้ทุกระดับชั้น เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

8 หน้า 140 บาท เนื้อหาแน่น สีสรรจัดเต็ม เน้นจุดสำคัญ!!

140.00 ฿
สำหรับน้องๆ ม.ต้น 1-3 ไว้ใช้สอบเข้า ม.4 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

ทวนความรู้ มีสูตรและเทคนิคคิดเลขเร็ว 28 หน้า แบบปริ๊นสี 240 บาท !!

240.00 ฿

สำหรับน้องๆ ม.1-3 ไว้ใช้สอบเข้า ม.4 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนที่สำคัญและไฮไลต์

25 หน้า 200 บาท จำง่าย อ่านง่าย สีสรรจัดเต็ม!!

200.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 1   5 วิชาหลัก 108 แผ่น
วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

980.00 ฿ 790.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 2  5 วิชาหลัก 85 แผ่น

5 วิชาหลัก 108 แผ่น  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

770.00 ฿ 690.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 3  5 วิชาหลัก 87 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

690.00 ฿ 590.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 4  5 วิชาหลัก 79 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

1,150.00 ฿ 790.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 5  5 วิชาหลัก 97 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

1,150.00 ฿ 840.00 ฿