เซ็ตประถมปีที่ 6

เซ็ตประถมปีที่ 6

เซ็ตประถมปีที่ 6  5 วิชาหลัก 84 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

760.00 ฿ 1,160.00 ฿
หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ราคาแยกเล่ม

▶ วิชาคณิตศาสตร์ ( 22 แผ่น )

– จำนวนนับ การบวก,ลบ,คุณ,หาร

– ตัวประกอบของจำนวน

– ห.ร.ม การหาตัวหารร่วมมาก

– เศษส่วนการบวก,ลบ.คุณ,หาร

 • เศษเกินและจำนวนคละ
 • การคุณและการหารเศษส่วน

– ทศนิยม

 • ค่าประจำหลัก
 • ทศนิยมและเศษส่วน
 • การคุณทศนิยมกับจำนวนนับ

– เส้นขนาน มาตราส่วน

– รูปสีเหลียม

– รูปวงกลม

– รูปเรขาคณิต สามมิติ และปริมาตร ของทรงสีเหลี่ยม

– สถิติ ความน่าจะเป็น

▶ วิชาภาษาไทย ( 25 แผ่น )

หน่วยการเรียนรู้ที 2 การอ่านคำในดาษาไทย

 • การอ่านออกเสีองคำควบกล้ำ / การอ่านอักษรนำ / การอ่านตัวการันต์
 • การอ่านอักษรย่อ คำย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน / เครื่องหมายในภาษาไทย
 • การเลือกอ่านหนังสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชนิดและหน้าที่ของคำในดาษาไทย

 • คำนาม / คำสรรพนาม / คำริยา / คำวิเศษณ์ / คำสันธาน
 • คำบุพบท / คำอุทาน / การคัดลายมือ / มารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ถ้อยคำ สำนวนไทย

 • คำที่มีความหมายโดยตรงและ โดยนัย / สุดาษิต / คำคม / คำขวัญ
 • โวหาร / มารยาทในการพูด การฟัง และการดู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำถาษาต่างประเทศในดาษาไทย

 • คำที่มาจากถาษาบาลี-สันสกฤต / คำที่มาจากถาษาเขมร / คำที่ผาจากถาษาจีน
 • คำที่มาจากฤาษาอังกฤษ / แผนดาพโครงเรื่อง / การเขียนสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำราชาศัพท์

 • คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ / คำราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์
 • การเขียนจดหมายส่วนตัว / การพูดรายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประโยค

 • ชนิดของประโยค / ประโยคเพื่อการสื่อสาร
 • การย่อความ / การอ่านเชิงอธิบาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คำประพันธ์หรือบทร้อยกรอง

 • คำเป็น คำตาย / คำนำ / คำสร้อย / ข้อบังคับในฉันทลักษณ์
 • กลอนสุภาพ / บทอาขยาน / การย่อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาถิ่น

 • การสร้างคำในภาษาท้องถิ่น / การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ และแผนภูมิ
 • นิทานพื้นบ้าน / การโต้วาที

▶ วิชาวิทยาศาสตร์ ( 14 แผ่น )

 • ระบบร่างกายมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร
 • การถ่ายทอดพันธุกรรม
 • ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกัน
 • สารและสมบัติของสาร
 • การเจริญเติบโตของร่างกาย
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ

▶ วิชาสังคม ( 21 แผ่น )

 • บทที 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
 • บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
 • บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
 • บทที่ 4 ประวัติศาสตร์
 • บทที่ 5 ภูมิศาสตร์

▶ วิชาภาษาอังกฤษ ( 10 แผ่น ) 

 • ไวยากรณ์ ( Grammars ) Noun / Preposition / Adjective / Verb / Adverb
 • Tense
 • การขออนุญาตอย่างเป็นทางการ/เป็นกันเอง & Vocabulary การบอกตำแหน่ง
 • Vocabulary บอกรูปร่างลักษณะ & Vocabulary สถานที่

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เซ็ตประถมปีที่ 6”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง