เซ็ตประถมปีที่ 5

เซ็ตประถมปีที่ 5

เซ็ตประถมปีที่ 5  5 วิชาหลัก 97 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

840.00 ฿ 1,150.00 ฿
หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ราคาแยกเล่ม

วิชาคณิตศาสตร์ ( 43 แผ่น )

 • บทที่ 1 เศษส่อน
 • บทที่ 2 ทศนิยม
 • บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
 • บทที่ 4 บัญญัติไตรยางค์
 • บทที่ 5 ร้อยละ
 • บทที่ 6 เส้นขนาน
 • บทที่ 7 รูปสีเหลี่ยม
 • บทที 8 ปริมาตรและความจุของทรงสีเหลียมมุมฉาก

▶ วิชาภาษาไทย ( 35 แผ่น )

บทที่ 1 ภาษาพาที

 • สายน้ำสายชีวิต / ครอบครัวพอเพียง / คนละไม้คนละมือ / ถัยเงียบ / ประชาธิปไตย
 • ใบกลาง / ร่วมแรงร่วมใจ / จากคลองสู่ห้องแอร์ / ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
 • ก้าวให้ไกลไปให้ถึง / ชีวิตมีค่า / ปลอดภัยไว้ก่อน / หน้าต่างที่เปิดกว้าง
 • ภาษาจรรโลงใจ / รู้ไว้ได้ประโยชน์ / แรงกระทบ / วิถีชีวิตไทย

บทที 2 หลักถาษาและการใช้ถาษาไทย

 • ภาษา / อักษรไทย / พยัญชนะ / สระ / วรรณยุกต์ / พยางค์และคำ / วลีและประโยค
 • ชนิดของคำ / ถาษาไทยมาตรฐานและถาษาถิ่น / ไตรยางค์ / เครื่องหมายในภาษาไทย
 • มาตราตัวสะกดในภาษาไทย / คำเป็น คำตาย / การมันวรรณยุกต์
 • คำที่ประวิสรรชนีย์ & คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ / อักษรนำ / อักษรควบ
 • สำนวน สุภาษิต คำพังเพย / คำพ้อง / ตัวการันต์ / คำราชาศัพท์และคำสุดาพ
 • คำที่ใช้ “บัน” และ “บรร” / คำที่มี “รร” ( ร ฉัน ) / คำที่มี “ฤ ฤา”
 • อักษรย่อและการอ่าน / คำใช้ ใ- / คำที่มีความเหมือนกัน คล้ายกัน และคำตรงข้าม
 • ระดับของภาจา / การสื่อสาร / คำลาษาไทยที่ยืมมาจากคำภาษาต่างประเทศ

บทที่ 3 คำประพันธ์

คำประพันธ์ / ฉันลักษณ์ / ลักษณะบังคับของคำประพันธ์

▶ วิชาวิทยาศาสตร์ ( 24 แผ่น )

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

 • บทที 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน

 • บทที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
 • บทที่ 2 เสียง

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร

 • บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
 • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
 • บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

หน่วยที่ 4 วัฎจักร

 • บทที่ 1 วัฏจักรน้ำ
 • บทที 2 วัฎจักรการปรากฎของกลุ่มดาว

หน่วยที่ 5 สิ่งมีชีวิตพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

 • บทที่ 1 ลักษณะทาง
 • บทที 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

▶ วิชาสังคม ( 27 แผ่น )

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
 • หน่วยที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
 • หน่วยที่ 3 พระไตรปิฎก
 • หน่วยที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • หน่วยที่ 5 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
 • หน่วยที่ 6 การบริหารจิตใจและเจริญปัญญา
 • หน่วยที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนพิธี

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

 • หน่วยที่ 1 พลเมืองดีของสังคม
 • หน่วยที่ 2 สิทธิของเด็ก
 • หน่อยที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
 • หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและถูมิปัญญาท้องถิ่น

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 • หน่วยที่ 2 เศรษฐศาสตร์
 • หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง
 • หน่วยที่ 3 สหกรณ์
 • หน่วยที่ 4 ธนาคาร

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น
 • หน่วยที่ 2 การสร้างอารยธรรม
 • หน่วยที่ 3 อาณาจักรอยุธยา
 • หน่วยที่ 4 อาณาจักรกรุงธนบุรี

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 • หน่วยที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะของทิศของสิ่งต่างๆ ในดูมิภาคของตนเอง
 • หน่วยที่ 2 ภูผิลักษณะของภูผิดาคต่างๆ
 • หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

▶ วิชาภาษาอังกฤษ ( 11 แผ่น ) 

 • Article หลักการใช้ a , an & The       ● Pronoun
 • การใช้ Some และ Any                        ● Noun
 • การเปลี่ยนรูปเอกพจน์เป็นพหูพลน์   ● How much / How many
 • V.to be                                                 ● Question Word
 • Was / Were                                         ● Present Continuous Tense
 • Present Simple Tense                     ● หลักการเติม s, es
 • Past Simple Tense                            ● Vocabulary

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เซ็ตประถมปีที่ 5”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง