เซ็ตประถมปีที่ 4

เซ็ตประถมปีที่ 4

เซ็ตประถมปีที่ 4  5 วิชาหลัก 79 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

790.00 ฿ 1,150.00 ฿
หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ราคาแยกเล่ม

วิชาคณิตศาสตร์ ( 48 แผ่น )

✦✦ บทที 1 จำนวนที่มากกว่า 100,000

✦✦ บทที่ 2 การบอกและการการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

✦✦ บทที 3 การคูณ การหาร

✦✦ บทที 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

✦✦ บทที่ 5 เวลา

✦✦ บทที่ 6 เศษส่วน

✦✦ บทที่ 7 ทศนิยม

✦✦ บทที 8 มุม

✦✦ บทที่ 9 สี่เหลี่ยมมุมฉาก

✦✦ บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

▶ วิชาภาษาไทย ( 37 แผ่น )

✦✦บทที่ 1 ถาษาพาที

ขนมไทยไร้เทียมทาน / ออมไว้กำไรชีวิต / ผักสมุนไพรใบ / หญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

ภูมิใจมรดกโลก / โอมพินิจมาหาพิจารณา / แรงพิโรธจากฟ้าดิน / ไว้รัสวายร้าย

สนุกสนานกับการเล่น / หนูเอยจะบอกให้ / คนดีศรีโรงเรียน

สารพิษ ในชีวิตประจำวัน / อย่างนั้ดีควรทำ / รักที่คุ้มดัย / ธรรมชาตินี้มีคุณ

✦✦บทที 2 หลักการอ่านและการเขียน

มารยาม ในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / หลักการเลือกหนังสือ

การอ่านคำ / การอ่านบทร้อยกรองและอายยาน / การอ่านแผนภูมิหรือกราฟ

การอ่านวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ / การเขียน / การพูด

✦✦บทที่ 3 หลักถาษาและการใช้ถาษาไทย

พยางค์ / มาตราตัวสะกด / พยัญชนะไทย / อักษรสูงและอักษรต่ำ / สระ

วรรณยุกต์ / การประสมอักษร / สระคงรูป และสระลดรูป / คำเป็น คำตาย

คำควบกล้ำ / อักษรนำ / พยางค์ / สามานยนาม วิสามานยนาม / ลักษณะนาม

คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท / คำที่มี 5 ฉัน / บัน และ บรร

ฤ และ ฤๅ / คำพ้อง / วลี / ประโยค / ประโยคเพื่อการสื่อ / ถาษาถิ่น

ดาษาไทยมาตรฐาน / พจนานุกรม / คำราชาศัพท์ / สุดาษิต / คำพังเพย

▶ วิชาวิทยาศาสตร์ ( 15 แผ่น )

✦✦หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

-บทที 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์

✦✦หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต

-บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัว

-บทที 2 ส่วนต่างๆของพืชดอก

✦✦หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน

-บทที่ 1 มวลและน้ำหนัก

-บทที่ 2 ตัวกลางของแสง

✦✦หน่วยที 4 วัสดุและสสาร

-บทที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ

-บทที 2 สถานะของสสาร

✦✦หน่วยที่ 5 โลกและอกาศ

-บทที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา

-บทที่ 2 ระบบสุริยะของเรา

▶ วิชาสังคม ( 25 แผ่น )

✦✦ พระพุทธศาสนา

– บทที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

– บทที่ 2 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

– บทที่ 3 พระรัตนตรัยที่พึ่งอันประเสริฐ

– บทที่ 4 โอวาทปาติโผกข์ หรือ โอวาท 3 ( หัอใจของพระพุทธศาสนา )

– บทที่ 5 รู้ธรรมนำชีวิต

– บทที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา

– บทที่ 7 วิถีพุทธ

✦✦ ประวัติศาสตร์

– บทที่ 1 วันเวลา

– บทที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์

– บทที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย

✦✦ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์

– บทที่ 1 พลเมืองดี

– บทที่ 2 ประชาธิปไตย

– บทที่ 3 การบริโภค

– บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง

– บทที 5 แผนที่และสิ่งแวดล้อม

▶ วิชาภาษาอังกฤษ ( 8 แผ่น ) 

– ประโยคทีใช้ในชีวิตประจำวัน       – คำคุณศัพท์         – กริยาวิเศษณ์

– คำบอกสถานที่และทิศทาง          – คำกริยา              – คำบุพบท

– คำที่ใช้แสดงคำถาม                   – Vocabulary

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เซ็ตประถมปีที่ 4”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง