เซ็ตประถมปีที่ 3

เซ็ตประถมปีที่ 3

เซ็ตประถมปีที่ 3  5 วิชาหลัก 87 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

590.00 ฿ 690.00 ฿
หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ราคาแยกเล่ม

วิชาคณิตศาสตร์ ( 15 แผ่น )

-จำวนนับไม่เกิน 1,000     -การเรียงลำดับจำนวน    – การวัดความยาว

– เวลา    – การชั่งตวง       -หน่วยปริมาตร               – การคูณและการหาร

– จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงมุม    – รูปเรขาคณิตและรูปเรขาคณิตสองมิติ

– การบวก ลบ คูณ หารระคน                  – แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

▶ วิชาภาษาไทย ( 23 แผ่น )

– พยัญชนะและวรรณยุกต์      – อักษรสูง อักษรต่ำ สระ     – มาตราตัวสะกด

– คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์   – กลอนสีและลักษณะบังคับ(ฉันทลักษณ์ )

– คำควบกล้ำ,อักษรนำ,คำที่มี ฤ ฤา,คำที่ใช้ รร  – คำพ้องรูปคำพ้องเสียง,คำนาม,คำสรรพนาม

– คำกริยา,คำวิเศษ,ประโยคเพื่อการสื่อสาร     – สำนวนโหาร,พจนานุกรมและเครื่องหมายวรรคตอน

– การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน            – การพูดและการเขียนบรรยาย

– การตั้งคำถามและการตอบคำถาม               – การอ่านข้อมูลจากแผนที่และการเขียนแสดงความรู้สึก

– การบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

▶ วิชาวิทยาศาสตร์ ( 25 แผ่น )

– ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงค์พันธุ์ของสัตว์           – น้ำและอากาศ

-การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์       – สัตว์ปา

– การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ                              – การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ของแข็ง

– ของเหลวและแก๊ส                                            – สมบัติของวัสดุและการนำความร้อน

– แหล่งพลังงานและไฟฟ้า                                  – แรงกับการเคลื่อนที่

– สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น – ชีวิตสัมพันธ์

▶ วิชาสังคม ( 14 แผ่น )

– ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   – วันสำคัญของไทย   -เศรษฐศาสตร์

-สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต   -เศรษฐกิจพอเพียง

– ประวัติศาสตร์          – เวลาและการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน

– ภูมิประเทศ มลพิษ   – ภูมิศาสตร์ แผนที่ แผ่นผังและภาพถ่าย

▶ วิชาภาษาอังกฤษ ( 10 แผ่น ) 

– การถามชื่อ    – personolity(ลักษณะนิสัย) – My schoo(รงเรียนของฉัน)

– การบอกตำแหน่ง,การทำตำแหน่ง               – foood and Orink

– Daily life (ชีวิตประจำวัน)                           – รูปร่าง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เซ็ตประถมปีที่ 3”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง