เซ็ตประถมปีที่ 2

เซ็ตประถมปีที่ 2

เซ็ตประถมปีที่ 2  5 วิชาหลัก 85 แผ่น

5 วิชาหลัก 108 แผ่น  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

690.00 ฿ 770.00 ฿
หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ราคาแยกเล่ม

วิชาคณิตศาสตร์ ( 30 แผ่น )

– จำนวนไม่เกิน1,000 ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักเปรียบเทียบการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

– การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000     – แบบรูปของจำนวนและความสัมพันธ์

– การชั่ง          – การเรียงลำดับจำนวน   – การลบจำนวน  – ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000

– การคุณ         – การวัดความยาว            – เวลา                 – การหาร

– รูปเรขาคณิต – รูปเรขาคณิตสามมิติ   – เงิน                – การบอกจำนวนเงิน,การแลกเงิน

– การตวง         – การบวก ลบ คุณ           – หารระคน       – สิ่งของที่สามารถตวงได้

▶ วิชาภาษาไทย ( 21 แผ่น )

      ◈ หลักภาษา

– หลักภาษาไทย               – วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์       – มาตราตัวสะกด

● อักษร 3 หมู่                   – คำที่ออกเสียง(อะ)ประสม                  – อักษรนำ

● สระเดียว สระประสม     – สระลดรูปสระเปลี่ยนรูป                    – คำที่มี ฤฤา

– อักษรควบกล้ำ                – คำตรงกันข้าม                                   – คำที่มี รร (รหัน)

● คำควบกล้ำแท้             – ทัณฑฆาต,ไม้ยมก,อัสเจรีย์,อัญประกาศ

● คำควบกล้ำไม่แท้         – คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง

      ◈ ภาษาพาที

– น้ำใส          – ใจหาย               – ครัวปา                      – กลัวทำไม             – ชีวิตใหม่

– มีน้ำใจ        – นักคิดสมองใส  – โลกร้อน                    – รักพ่อรักแม่           – เข็ดแล้ว

– เด็กดี          – ชาติของเรา       – ดอกสร้อยแสนงาม    – นิทานอ่านใหม่     – รื่นรสสักวา

– ยายกะตา    – ไก่แจ้แซ่เสียง    – ภาพวาดของสีเทียน

▶ วิชาวิทยาศาสตร์ ( 25 แผ่น )

– ชีวิตพืช       – ชีวิตสัตว์               – องค์ประกอบของดิน   – ประโยชน์และการปรับปรุงดิน

– ราก.ต้น.ใบ  – การจำแนกสัตว์     – ประโยชน์ของ             – ดวงอาทิตย์

– ชิวิตของเรา – อาหารของมนุษย์  – พลังงานแม่เหล็ก      – การเจริญเติบโตของมนุษย์

– ของเล่น ของใช้รอบตัว                – พลังงานไฟฟ้า , แรงไฟฟ้าสถิต

▶ วิชาสังคม ( 16 แผ่น )

– ศาสนา ศีลธรรม            – จริยธรรม       – ศาสนาต่างๆ          – วันสำคัญ

– ทางพระพุทธศาสนา     – สิทธิเสรีภาพ   – ประวัติศาสตร์       – ภูมิศาสตร์

– ทางพระพุทธศาสนา     – หลักธรรม      – มารยาทชาวพุทธ  – หน้าที่พลเมือง

– เศรษฐศาสตร์         – วัฒนธรรมและประเพณีไทย  – ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

▶ วิชาภาษาอังกฤษ ( 11 แผ่น ) 

– There is / There are            – Number (ตัวเลข)           – These / Those

– Weather(อากาศ)                  – fo๐d (อาหาร)                  – Routine

– ช่วงเวลาในแต่ละวัน               – House (บ้าน)                   – Opposite (คำตรงกันข้าม)

– Article (คำนำหน้าคำนาม)   – บทสนทนา                       – Room (ห้อง)

– Natural(ธรรมชาติรอบตัว)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เซ็ตประถมปีที่ 2”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง