วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบขึ้น ม.1

วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบขึ้น ม.1

สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

34 หน้า 300 บาท ปริ้นเลเซอร์+เย็บเล่มฟรี!!

 

300.00 ฿
หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ราคาแยกเล่ม

▶ ร่างกายของเรา

 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบหายใจ
 • ระบบขับถ่าย

▶ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย

 • ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร,
 • ระบบหายใจ,ระบบหมุนเวียนเลือด,
 • ระบบกำจัดของเสีย

▶ กระบวนการเจริญเติบโต

 • ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโต
 • แบบแผนการเจริญเติบโต

▶ สัตว์

 • สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • สัตว์เลื้อยคลาน
 • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 • สัตว์ปีก
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

▶ สิ่งแวดล้อม

 • ระบบนิเวศ
 • ห่วง โซ่อาหาร
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

▶ ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ป่าไม้
 • สัตว์ป่า
 • ทรัพยากรดิน
 • ทรัพยากรน้ำ

▶ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและชีวิต

▶ อากาศจากคุณภาพชีวิต

▶ สาร

 • สมบัติสาร
 • การจำแนกสาร
 • ประเภทของสาร
 • การแยกสารการเปลี่ยนแปลงสาร
 • สารในชีวิตประจำวัน

▶ื ไฟฟ้า

▶ การเปลี่ยนแปลงของโลก

 • หิน
 • ธรณีภัยพิบัติ

▶ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ

 • ฤดูกาล
 • การเกิดค้างขึ้นค้างแรม
 • การเกิดสุริยุปราคา
 • การเกิดจันทร์ทรูปราคา
 • การเกิดการน้ำขึ้นน้ำลง
 • น้ำเกิดน้ำตาย

▶ เทคโนโลยีอวกาศ

 • ดาวเทียม
 • ยานอวกาศ
 • ยานสถานีอวกาศ
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบขึ้น ม.1”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง