ภาษาไทย ป.6 สอบขึ้น ม.1

ภาษาไทย ป.6 สอบขึ้น ม.1

สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

22 หน้า 220 บาท ปริ้นเลเซอร์+เย็บเล่มฟรี!!

220.00 ฿
หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ราคาแยกเล่ม

▶ การอ่าน

 • การอ่านออกเสียง
 • การอ่านจับใจความ

▶ การเขียน

 • การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 • การเขียนผังความคิด
 • การเรียงความ
 • การย่อความ
 • การเขียนจดหมาย
 • – การใช้ถ้อยคำ
 • – มารยาทในการเขียนจดหมาย
 • การกรอกแบบรายการ

▶ การดูฟังและการพูด

 • การวิจารณ์จากการรับสื่อ
 • การพูดรายงาน
 • การพูดโน้มน้าวใจ
 • มารยาทในการดู
 • มารยาทในการฟัง
 • มารยาทในการพูด

▶ วรรณคดีและวรรณกรรม

 • ประเภทของวรรณกรรม
 • วรรณคดี
 • บทอาชยานและบทร้อยกรอง
 • หลักการท่องอาชยาน

▶ หลักการใช้ภาษา

 • คำนาม
 • คำบุพบท
 • สรรพนาม
 • คำสั่นธาน
 • คำกริยา
 • คำอุทาน
 • คำวิเศษ

▶ ภาษาถิ่น

▶ คำต่างประเทศในภาษาไทย

ภาษาบาลี-สันสกฤต,เขมร,จีน,ชวา,อังกฤษ

▶ คำราชาศัพท์

 • หลักการใช้
 • ตัวอย่างคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาต หมวดเครื่องใช้ หมวดร่างกาย
 • สำหรับพระสงฆ์

▶ ระดับของภาษา

 • การใช้ถ้อยคำแต่ระดับของภาษา

▶ กลุ่มคำ

▶ ประโยค

▶ คำประพันธ์ไทย

 • คำครูคำลหุ
 •  คำเอกคำโท
 • คำเป็นคำตาย

▶ ประเภทของคำประพันธ์ไทย

 • กลอน
 • โครง

▶ สำนวนสภาษิตคำพังเพย

คำประพันธ์ไทย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ภาษาไทย ป.6 สอบขึ้น ม.1”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง