ประวัติศาสตร์ไทย ม.1-6

ประวัติศาสตร์ไทย ม.1-6

สำหรับน้องๆ ม.1-6 ใช้ได้ทุกระดับชั้น เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

13 หน้า 160 บาท เนื้อหาแน่นมาก อ่านสอบได้ เน้นจุดสำคัญ!!

160.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

▶ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้น

▶ การนับศักราช (แบบไทย-สากล)

▶ การเทียบศึกราช

▶ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

▶ แนวคิด..คนไทยมาจากไหน?

▶ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

▶ อาณาจักรโบราณในไทย(ฟูนัน ,ทวารวดี, ตามพรลิงค์, ละโว้,ศรีวิชัย, หริภุญชัย, ล้านนา

▶ อาณาจักรไทย (ละเอียด) (สุโขทัย,อยุธยา,ธนบุรี,รัตนโกสินทร์)

▶ การปราบชุมนุม

▶ ระบบศักดินา

▶ การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย

▶ พระบรมไตรโลกนาฤ&รามาธิบดีที่2

▶ ร.1-ร.7 (อธิบายละเอียด) ร.5 เน้นมากก**

-การปฏิรูปการเมือง&ปกครอง

-ยกเลิกไพร่-ทาส

-อื่นๆ(พระราชกรณียกิจสำคัญของร.5)

▶ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง (24 ผิ.ย. 2475)

▶ ยุคหลังเหตุการณ์ 5.7 – ปัจจุบัน

▶ สงครามอินโดจีน

▶ สงครามโลกครั้งที่2

▶ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-2516 (อธิบายตามพ.ศ.)

▶ เหตุการณ์14 ตุลา / เหตุการณ์ 6 ตุลา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง