สังคม ป.6 สอบขึ้น ม.1

Sort By:
220.00 ฿
300.00 ฿
1,100.00 ฿
220.00 ฿
200.00 ฿
250.00 ฿
800.00 ฿
Sale!
1,160.00 ฿ 760.00 ฿
Sale!
1,150.00 ฿ 840.00 ฿
Sale!
1,150.00 ฿ 790.00 ฿
Sale!
690.00 ฿ 590.00 ฿
Sale!
770.00 ฿ 690.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

22 หน้า 220 บาท ปริ้นเลเซอร์+เย็บเล่มฟรี!!

 

220.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

34 หน้า 300 บาท ปริ้นเลเซอร์+เย็บเล่มฟรี!!

 

300.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

โปรโมชั่นยกเซ็ต ชีทสรุปคุณภาพ ระดับประถม 1-6 ทุกวิชา เหลือเพียง 1100 บาท +ส่งฟรีEMS+เย็บเล่มฟรี+ของแถม!!

1,100.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

22 หน้า 220 บาท ปริ้นเลเซอร์+เย็บเล่มฟรี!!

220.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

20 หน้า 200 บาท ปริ้นเลเซอร์+เย็บเล่มฟรี!!

200.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.1-6 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบทั่วไปทุกสนามสอบ สรุปส่วนสำคัญและไฮไลต์

25 หน้า 250 บาท ปริ้นเลเซอร์+เย็บเล่มฟรี!!

250.00 ฿

ตะลุยโจทย์ ป.6 ขึ้น ม.1  เตรียมสอบทุกสนามสอบ
5 วิชาหลัก  โจทย์กว่า 500 ข้อ เฉลยละเอียด คัดสรรโจทย์ที่พบมากในข้อสอบ

800.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 6  5 วิชาหลัก 84 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

1,160.00 ฿ 760.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 5  5 วิชาหลัก 97 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

1,150.00 ฿ 840.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 4  5 วิชาหลัก 79 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

1,150.00 ฿ 790.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 3  5 วิชาหลัก 87 แผ่น

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

690.00 ฿ 590.00 ฿
Sale!

เซ็ตประถมปีที่ 2  5 วิชาหลัก 85 แผ่น

5 วิชาหลัก 108 แผ่น  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม  วิชาภาษาอังกฤษ

770.00 ฿ 690.00 ฿